Vill du komma i kontakt med hela styrelsen kan du skicka e-post till styrelsen@calmarekk.se

Vi ber er att i första hand skicka frågor/ärenden med e-post. Tänk på att vi är en ideell förening och styrelsen sköter allt arbete rörande klubben på sin fritid. Vi svarar så fort vi har möjlighet.

Styrelse


Ordförande

Malin Holgersson

Malin Holgersson7
Esplanaden 16 B
393 33 Kalmar
Tfn 073-082 17 76
E-post: malin.h@calmarekk.se


Kassör

Annika Åström

Annika Åström
Bygatan 5, Lidnäs
342 62 Moheda
Tfn 076-324 62 56
E-post annika@calmarekk.se


Sekreterare & vice ordförande

Anita Sundh

Anita Sundh
E-post anita@calmarekk.se


Ledamot & avelssekreterare

Hanna Billfeldt
Vingavägen 81
352 65 VÄXJÖ
Tfn 070-882 05 21
E-post: hanna@calmarekk.se


Ledamot & utställningssekreterare

Anita Klang
Havstenshult 636
313 92 Oskarström
Tfn 070-393 00 45
E-post anita.k@calmarekk.se


Ledamot & medlemsansvarig

Cecilia Karlsson

Cecilia Karlsson
Mob 076-885 72 67
E-post cecilia@calmarekk.se


Ledamot & informationsansvarig

Anna Thisell
Tfn 070-6508510
E-post anna@calmarekk.se

Ledamot/vice sekreterare


Karin Leandersson
E-post: karin@calmarekk.se 


Ledamot

Åse Nystedt
E-post ase@calmarekk.se 


Valberedning


Valberedning

Susanne Bengtsson(sammankallande)
E-post: valberedning@calmarekk.se

Pernilla Nilsson
E-post: valberedning@calmarekk.se


Revisor


Revisor

Jan Johansson
E-post johansson.049926070@telia.com


Revisorsuppleant

Mats Holgersson
E-post: mats.holgersson@gmail.com  


Övriga poster


Webbgrupp

Anna Thisell (webbansvarig)
Anita Sundh
E-post webmaster@calmarekk.se

Admin för Facebook CK-medlemmar

Anna Thisell
Anita Sundh
Cecilia Karlsson
Evelyn Fridenmyr
E-post ckadmin@calmarekk.se