ATT BLI KATTUPPFÖDARE

Att vara kattuppfödare är jätteroligt men det kräver tid, kunskap och en god ekonomi. Målsättningen ska vara rastypiska, friska och sunda katter, fria från defekter och med god mentalitet. Som uppfödare åtar du dig ett avelsmässigt ansvar gentemot rasen och kunskaper krävs i kattens skötsel, genetik och ärftlighetslära, sjukdomar, rasstandard, avel, ansvar mot kattungeköparen samt kunskap om FIFes och SVERAKs stadgar och regler och en del av de svenska lagarna. Därför är det viktigt att du har tänkt igenom det noga före du planerar en kull. 


Generell dispens för tidigare flytt av kattunge från uppfödare

Information från SVERAK 2023-08-31
SVERAKs styrelse har beslutat att dispens kan ges så att kattungar kan flytta mellan 12 och 14 veckors ålder.För att dispens ska beviljas behöver SVERAKs uppdaterade besiktningsblankett användas. Det behövs en extra signering där veterinär intygar att kattungen kan flytta mellan 12 och 14 veckors ålder. Blanketten behöver inte sändas in till SVERAK utan en kopia ska sparas av uppfödaren och kunna uppvisas vid behov. Blanketten finns för nedladdning på SVERAKs hemsida

AVELSKATT

Före du använder din hona i avel bör du vara säker på att hon lämpar sig för avel. Den första du kan ställa frågan till är uppfödaren, det kan finnas defekter hos syskon som skulle kunna dyka upp hos din katts ungar som kan vara bra att känna till. Ställ ut katten så får du en professionell bedömning över hur rastypisk din katt är. Katter med defekter, såsom skelögdhet, svans-knickar, färgfel m.m. bör man unvika att använda i avel.  

HITTA LÄMPLIG HANE

Att hitta en lämplig hane kan vara svårt. Några sätt kan vara via uppfödaren till din katt, rasringar, utställningar eller via internet. Före du kontaktar ägaren är det lämpligt att kontrollera så hanen är avelsgodkänd i SVERAK. Du hittar alla stambokförda katter i FindUs och har hanen ett avelsgodkännande står det ett A efter hans namn. I FindUs kan du också kan göra provparningar för att kontrollera inavelsgrad mellan honom och din hona. När du sedan hittat hanen du vill använda kontaktar du ägaren och kommer överens om hur det ska gå till. Många hankattägare kräver specifika hälsointyg före de tar emot en hona. Hos SVERAK finns blanketter för parningsavtal. 

HÄLSOINTYG 

Alla avelskatter måste ha ett veterinärintyg på att de inte har navelbråck. En hankatt måste också ha ett testikelintyg som utfärdas efter att hankatten fyllt sex månader. Helvita katter måste ha ett hörselintyg. 

Det finns fem obligatoriska hälsoprogram som syftar till att kraftigt minska neuronal gangliosidos (GM1) hos Korat, gangliosidos (GM2) hos Korat och hos Burma, Glycogen storage disease typ IV (GSD IV) hos Norsk Skogkatt samt progressiv retinal atrofi, PRA (rdAc-mutation) hos Siames/Balines, Orientalisk korthår/ Orientalisk långhår och Peterbald.

I de flesta raser förekommer någon typ av sjukdom som man vill undvika oavsett om det är obligatoriskt att testa eller inte. Seriösa uppfödare har egna hälsoprogram och testar sina katter för dessa sjukdomar. 

Tänk på att alla intyg som skickas till SVERAK ska ha ID-märkning.


STAMNAMN

Från och med din andra kull behöver du ha ett stamnamn för att få stambokföra dina kattungar. Du ansöker om stamnamnet hos SVERAK och för att få stamnamnet godkänt behöver du även genomföra och klara ett kunskapstest. 

STAMBOKFÖRA KATTKULL

För att få stambokföra en kull med kattungar behöver du vara medlem. Du får stambokföra en kull utan stamnamn. Honkatten måste vara stambokförd i SVERAK. Både honan och hanen behöver vara avelsgodkända i SVERAK. Är det inte din egen hane behöver du ett undertecknat intyg från hankattägaren. 3/24-regeln innebär att honkatten inte får ha fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod. 

Registrera i första hand kattkullen på Mina katter. Tänk på att kattungarna ska vara minst 14 veckor före de får lämna hemmet, de ska då åtföljas av sin stamtavla och ett veterinärbesiktningsintyg som är mindre än 7 dagar gammalt.

FÖRSÄKRING

Din hona kan drabbas av komplikationer vid dräktigheten eller under förlossningen, då är det bra att ha en avelsförsäkring. Avelsförsäkringen täcker oftast också om något skulle hända någon av kattungarna. Enligt lag är du som uppfödare ansvarig i 3 år för dolda fel på de kattungar du säljer. Kontrollera så kattmammans avelsförsäkring täcker detta.

LAGAR & REGLER

Djurskyddslagen säger bland annat att:

  • det är förbjudet att utföra avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för föräldradjuret eller avkomman
  • man får inte avla på katter som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som det finns en risk att avkomman ärver
  • en katthona måste vara minst 10 månader gammal för att få användas vid planerad parning. 

Som uppfödare kan man behöva tillstånd från Länsstyrelsen, det gäller om man som uppfödare:

  • har 10 eller fler katter som är ett år eller äldre
  • föder upp tre eller fler kullar per år
  • säljer kattungar från egen uppfödning från tre eller fler kullar per år.

På Jordbruksverket hittar du lagar om bl.a. skötsel, utrymme, id-märkning, hur man exporterar katter m.m.

När man som uppfödare säljer en kattunge till en köpare omfattas man av lagen vilket innebär att man som säljare är ansvarig för så kallade dolda fel.

Alla uppfödare som är anslutna till SVERAK genom CK har ansvar att följa Klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar. 

DIPLOMERAD ELLER CERTIFIERAD UPPFÖDARE

SVERAKs uppfödardiplomering upphörde 2021-12-31 och ersattes under 2022 med den nya uppfödarcertifieringen. De uppfödare som är diplomerade behåller sina förmåner t o m 2024-12-31. Från 1 november 2022 så kan du som är uppfödare i stället ansöka om certifiering.

För att kunna ansöka om certifiering så krävs det att du uppfyller nedanstående krav:

  • Uppfödare i SVERAK/FIFe minst 5 år, räknat från första SVERAK/FIFe-stambokförda kullens födelsedatum
  • Minst 5 kullar stambokförda i SVERAK/FIFe
  • Inga disciplinära åtgärder de senaste 24 månaderna, från datum för ansökan om certifiering
  • Genomfört och blivit godkänd på förbundets uppfödarutbildning UppfödarEttan

Du ska dessutom uppfylla minst 5 av 17 valbara kriterier, se Certifiering – Kattförbundet SVERAK.

Att vara SVERAK-certifierad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring för kattköpare likväl som för uppfödare. Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning. Sök på CK i SVERAKs lista så kan du se vilka som är diplomerade och certifierade i klubben, Aktiva stamnamn – Kattförbundet SVERAK.

Från början av 2024 så kommer det vara möjligt att auktorisera sig. SVERAK håller just nu på och färdigställer utbildningsmaterialet till UppfödarTvåan som ligger till grund för det.

Frågor & Funderingar

Vid eventuella frågor och funderingar kontakta klubbens avelssekreterare Hanna Billfeldt för råd och hjälp.