Att bedriva uppfödning?

Detta kräver en hel del pengar och en otrolig massa tid. Det är jätteroligt med kattungar i huset men tänk först på följande. En hona som ska föda behöver övervakas och en förlossning kan gå snett. Ta reda på var närmsta jouröppna djursjukhus finns. Om en förlossning går snett och honan måste förlösas med kejsarsnitt är det inte säkert honan låter ungarna dia i början. Nyfödda kattungar kräver matning varannan timme dygnet runt om inte honan tar sig an dom. Det kan vara bra att ha några semesterdagar att ta ut. En honkatt som förlösts två gånger med kejsarsnitt får fortsättningsvis inte användas i avel. Läs mer i Jordbruksverkets föreskrifter för hund och katt.


ÄR MIN KATT LÄMPLIG FÖR AVEL?

Det kanske finns defekter hos syskonen som kan dyka upp hos din katts ungar. Prata med din katts uppfödare helst redan när du köper katten. Ställ gärna ut katten på utställning eller be någon erfaren uppfödare av din ras titta på katten. Det finns en hel del små defekter som kan finnas hos din katt utan att det märks till exempel svansknick eller ett litet bettfel. Detta är inget katten mår dåligt av men katten bör inte användas i avel för då förs defekterna vidare och kan bli större och större för varje generation.


HUR BLIR MAN EN DIPLOMERAD UPPFÖDARE?

Från den 1 november 2008 finns en möjlighet för uppfödare att bli diplomerade. Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring för kattköpare likväl som för uppfödaren. Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.
Nedanstående uppfödare är de uppfödare i CK som har genomfört diplomeringstestet. Följ länken för att läsa mer om diplomeringen på Sveraks hemsida.

Alla Uppfödare som är anslutna till SVERAK genom CK har givetvis ansvar att följa Klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar. FIFes och SVERAKs regler är rättesnöret för hela förbundet; styrelse, funktionärer, klubbar och enskilda medlemmar. Det är fritt upp till varje uppfödare att välja att Diplomera sig – men vi hoppas i CK att det flesta ändå tar chansen.
Är du som uppfödare i CK intresserad av att vi i klubben drar ingång en cirkel eller har frågor om Diplomeringen tveka inte att kontakta någon i styrelsen.

VILKA INTYG KRÄVS?

Innan katten får användas i avel krävs det ett par intyg från veterinär. Alla avelskatter måste ha ett veterinärintyg på att de inte har navelbråck. En hankatt måste också ha ett veterinärintyg på att testiklarna är normalt utvecklade. Detta intyg kan inte utfärdas förrän hankatten är sex månader. Katter som är helt vita måste ha ett intyg på att de är hörande. Katter som har onormalt antal tår eller gomspalt får inte användas i avel. Alla avelskatter måste vara id-märkta.


HUR HITTAR MAN EN LÄMPLIG HANE?

En lämplig hane för just min honkatt kan vara svårt att hitta ibland. Många gånger tar hankattsägaren inte emot flera honor samtidigt eller precis efter varandra. En del hankattsägare kräver också vetrinärintyg på att katten inte har några smittsamma sjukdomar. Därför bör man i god tid ta kontakt med hankattsägaren och förvissa sig om att man kan komma med honan nästa gång hon löper. Ingen katt är helt perfekt. Om min honkatt till exempel har för rasen en dålig ögonfärg är det en fördel att para med en hane som har en bra ögonfärg. Återigen prata med kattens uppfödare eller andra uppfödare av rasen. Har du hittat en hane till din honkatt? Det är bra att innan parning kontrollera att hanen har de intyg som krävs. Framför allt om hanen är stambokförd i ett annat förbund än SVERAK. Andra förbund har andra regler och då är du som uppfödare skyldig att kontrollera hanen har de intyg som krävs för registrering av kattungarna hos SVERAK.

STAMBOKFÖRA KATTKULL

Har du en raskatt (med stamtavla) som fått kattungar och är du medlem i en SVERAK-klubb? Är hankatten (far till kullen) en raskatt och av samma ras eller syskonras som honkatten (mor till kullen)? Då kan du beställa stamtavlor för kattungarna - och det finns en del att tänka på vid stambokföring. SVERAKs latkatt finns praktisk information om hur du gör och vilka intyg som krävs. 


Frågor & Funderingar

Vid eventuella frågor och funderingar kontaktar du klubbens utställningssekreterare för råd och hjälp