Ändring av domare

Sebastian Pruchniak kommer inte till utställningen. Ersättare blir Martin Urban, CZ, kategori 3 & 4

2019-06-10 09:06