Vad menas med tidig hemgång?

  • Tidig hemgång får ske för katter som inte ska delta i panel.
  • Tiden för tidig hemgång sker efter grundbedömningen och annonseras i högtalaren
  •  Efter tid för tidig hemgång tillåts ingen katt att lämna utställningen innan panelens slut

2023-07-03 06:34