Förslag fodervärdsavtal SVERAK

SVERAK har arbetat fram ett nytt fodervärdsavtal. Synpunkter på detta lämnas till styrelse före måndag den 18:e november då vi har nästa styrelsemöte. E-posta till ordförande Ulla-Britt ulla-britt@calmarekk.se eller till någon annan i styrelsen.

https://drive.google.com/open?id=1Dv-4HjecVmjvZQs82hNgMsWJuDKlYLgm

2019-11-13 11:08