SVERAK-info: Generell dispens för tidigare flytt av kattunge från uppfödare

SVERAKs styrelse har beslutat att dispens kan ges så att kattungar kan flytta mellan 12 och 14 veckors ålder.För att dispens ska beviljas behöver SVERAKs uppdaterade besiktningsblankett användas. Det behövs en extra signering där veterinär intygar att kattungen kan flytta mellan 12 och 14 veckors ålder. Blanketten behöver inte sändas in till SVERAK utan en kopia ska sparas av uppfödaren och kunna uppvisas vid behov. Blanketten finns för nedladdning på SVERAKs hemsida

2023-08-31 19:45