Ska du ansöka om stamnamn? Nya krav från 1 januari 2022

Ändring av krav för ansökan av stamnamn
Från och med den 1 januari 2022 ska sökande av
stamnamn ha erlagt godkänt kunskapstest. Det innebär
förändrad rutin för ansökan om stamnamn, som
innebär att:
• Ansökan om stamnamn med tillhörande kvitto (1 500
kr), sänds till kansliet via egen kattklubb, precis som
tidigare (framöver kommer detta kunna sändas via
(MinaKatter).
• Kansliet sänder länk till kunskapstest till sökande (om
flera sökande ska samtliga erhålla
länk), som sedan har 30 dagar på sig att skriva godkänt.
Test kan endast ske digitalt.
• I samband med skick av länk till kunskapstest, bifogas
även länk till Stadgar och Regler på
webben, samt i pdf. Om sökande så önskar, kan de även
postas.
• Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30
dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30
testdagar till en kostnad om 200 kr. När sökande
erhåller ny testperiod, ska även dennes
klubb informeras så de kan stödja sin medlem med
testet.
• Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av
ansökan om stamnamn, enligt tidigare rutin.
• Vid godkänt stamnamn postas stamnamnbevis ut som
bekräftelse, inga Stadgar och Regler
postas ut i detta skede då sökande redan erhållit dessa.

2022-02-21 18:52