Ansökan om stamnamn

Från den 1 januari 2022 ska sökande av stamnamn ha erlagt godkänt kunskapstest. Det innebär
förändrad rutin för ansökan om stamnamn, som innebär att:
Ansökan om stamnamn med tillhörande kvitto, sänds till kansliet via egen kattklubb,
precis som tidigare.
Kansliet sänder länk till kunskapstest till sökande (om flera sökande ska samtliga erhålla
länk), som sedan har 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
I samband med skick av länk till kunskapstest, bifogas även länk till Stadgar och Regler på
webben, samt i pdf. Om sökande så önskar, kan de även postas.
Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30
testdagar till en kostnad om 200 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även dennes
klubb informeras så de kan stödja sin medlem med testet.
Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ansökan om stamnamn, enligt tidigare rutin.
Vid godkänt stamnamn postas stamnamnbevis ut som bekräftelse.
Vid ansökan om medinnehavare till redan godkänt stamnamn, ska även denne ha erlagt godkänt
kunskapstest. Det innebär förändrad rutin för ansökan om tillägg av medinnehavare, som innebär att:
Ansökan om tillägg av medinnehavare med tillhörande kvitto (200 kr/tillägg), sänds till kansliet via egen kattklubb.
Kansliet sänder länk till kunskapstest till sökande (om flera sökande ska samtliga erhålla
länk), som sedan har 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30
testdagar till en kostnad om 200 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även dennes
klubb informeras så de kan stödja sin medlem med testet.
Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ändringen, enligt tidigare rutin.
Vid godkänd ändring postas stamnamnbevis ut som bekräftelse.

2021-12-14 20:56