Årsmöte preliminärt söndagen 14 mars

Preliminärt årsmötesdatum är söndagen den 14 mars. Styrelsen har i år valt att skjuta på årsmötet in i mars måndag och håller tummarna för att restriktionerna på grund av panemin kan ha lättat då (tyvärr ganska liten förhoppning). Vi kommer undersöka möjligheten till att hålla ett årsmöte digitalt som alternativ till fysiskt möte. 

2021-01-10 19:30