Kom ihåg betala in medlemsavgiften för 2022

Kom ihåg att betala in medlemsavgiften för 2022 på vårt plusgiro 429 75 39-1. För ett oavbrutet medlemskap ska avgiften vara klubben till handa 30 december 2021. Viktigt att tänka på då du inte får till exempel beställa stamtavlor utan att du är medlem. Medlemsavgiften för huvudmedlem är 400 kronor, för familjemedlem 100 kronor (du måste vara boende på samma adress som en huvudmedlem) och för klubbsupporter 100 kronor. Mer info hittar du här. Vid frågor angående medlemsskap kontaktar du vår medlemsansvariga Cecilia Karlsson, e-post cecilia@calmarekk.se 

2021-12-14 21:20