Ny kassör

Vår kassör Ingela Malmsten har valt att lämna sitt uppdrag i styrelsen. Tack Ingela för dina år i styrelsen! Ledamot/avelssekreterare Annika Åström är av styrelsen utsedd som tillförordnad kassör fram tills nästa årsmöte. 

2023-08-10 10:44