Förtydligande om medlemsskap

Nu har vi förtydligat lite grann på sidan om medlemsskap i  Calmare kattklubb. Bland annat att man om man vill bli  huvudmedlem efter den 1:a oktober varje år bara behöva halva medlemsavgiften, det vill säga 200 kronor, för att vara medlem resten av kalenderåret. Vi har även förtydligat att vi inte skickar ut inbetalningskort vid årets slut utan vill man vara medlem utan avbrott ska medlemsavgiften för nästkommande år vara inbetalt till sista december. 

2019-10-15 11:06