Sista chansen till obrutet medlemsskap

Vill du ha ett obrutet medlemskap så kom ihåg att betala in medlemsavgiften senast 31 januari. Därefter kommer medlemsregistret att uppdateras och de medlemmar som inte betalat in kommer tas bort. Du riskerar då att missa första numret av Våra Katter samt får ingen kallelse till årsmötet. Hur mycket och hur du gör hittar du här

2022-01-23 16:57