Ny medlemsansvarig

För att bättre fördela arbetsbördan inom styrelsen kommer Cecilia Karlsson att vara medlemsansvarig det kommande året. Hon tar hand om alla frågor om medlemskap, nya medlemmar, adressändringar etc. Detta sker i nära samarbete med kassör Tina. Hemsidan är uppdaterad. 

2019-02-18 20:17