Dispens angående regler för titel Internationell champion/premier

GLADA NYHETER!
SVERAK och NRR har sökt och fått dispens av FIFe ang utställningsregler för 4.3
gällande titeln Internationell Champion/Internationell Premier
Det innebär att till 31/12 2023 kan svenska och norska katter få tävla i klass 7 och 8 utan
att behöva åka utomlands för att få cert.
Man kan alltså få ta titeln Internationell Champion/Internationell Premier genom att få 5
st CACIB/CAPIB, av tre olika domare i ett enda land istället som för nu behöva tävla i
två länder. Minst ett av certen måste vara taget efter 2023-01-22 då dispensen började
gälla.
För titlarna Grand Internationell Champion/Premier (klass 5 & 6) gäller våra gamla
regler dvs,
6 CAGCIB/CAGPIB i 3 olika länder av 3 olika domare
ELLER
8 CAGCIB/CAGPIB i 2 olika länder av 4 olika domare
För titlarna Supreme Champion/Premier (klass 3 & 4) gäller
9 CACS/CAPS i 3 olika länder för 3 olika domare
ELLER
11 CACS/CAPS i 2 olika länder för 6 olika domare
Vi hoppas att detta ska underlätta lite för våra utställare!
SVERAKs styrelse
gm Eva Porat, förbundsordförande

2023-01-24 21:31