Övergång till nya åldersindelningar för utställningsklasser 9-12

Information från FIFe hur vi hanterar övergången till de nya åldersindelningar för utställningsklasser 9-12, som träder ikraft 01.01.2024Från ovanstående datum gäller följande för klasserna 9-12:● klass 12: 4 – 8 månader (tidigare 4 – 7 månader)● klass 11: 8 – 12 månader (tidigare 7 – 10 månader)●klass 9 eller 10: 12 månader och äldre (tidigare 10 månader och äldre).Katterna ska alltså anmälas och bedömas enligt det åldersspannet som gäller för respektive klass: Detta betyder att from 01.01.2024:● katter, ej fyllda 8 månader anmäls i klass 12.● katter, ej fyllda 12 månader anmäls i klass 11.● katter, som redan erhållit certifikat i klass 9 eller högre innan 01.01.2024, får behålla dessa certifikat( och andra utmärkelser) men måste anmälas i rätt klass enligt åldersspannet from 01.01.2024(DVS om en katt erhållit tex CAC i slutet av året innan den fyllt 12 månader, behåller katten detta cert men går tillbaka till klass 11 efter 1 januari och tävlar där tills den fyllt 12 månader. Därefter kan den fortsätta i tex klass 9 och ta med sig erhållet cert.)Hälsningar SVERAKs styrelse

2023-08-23 00:19