Förslag till motioner till SVERAK:s årsmöte

Vill du förändra/förbättra något i SVERAK och/eller FIFe? Styrelsen behöver få in förslag till motioner till SVERAK:s årsmöte 2020 senast den 3:e november. Förslagen ska behandlas på vårt nästa styrelsemöte och nappar vi på idén hjälper vi till med att skriva motion och motivering. Hör av dig till någon i styrelsen.

2019-10-15 11:11