Ansökan om certifiering startar den 1/11

Från 1 november 2022 så kan du som är uppfödare
ansöka om certifiering och avgiften är 550 kr.
För att kunna ansöka så krävs det att du uppfyller
nedanstående krav:
 Uppfödare i SVERAK/FIFe minst 5 år, räknat
från första SVERAK/FIFe-stambokförda kullens
födelsedatum.
 Minst 5 kullar stambokförda i SVERAK/FIFe.
 Inga disciplinära åtgärder de senaste 24
månaderna, från datum för ansökan om
certifiering.
 Genomfört och blivit godkänd på förbundets
uppfödarutbildning Uppfödarettan.
Du ska dessutom uppfylla minst 5 valbara kriterier. Mer
information om vilka valbara kriterier som finns hittar
du på https://www.sverak.se/uppfodarettan/

2022-09-22 22:30