Medlemsavgift 2019

Vi vill påminna er om att betala in medlemsavgiften för 2019 

Vi vill påminna er om att betala in medlemsavgiften för 2019 på vårt plusgiro 429 75 39-1, märk inbetalningen med ditt namn. Medlemsavgiften för huvudmedlem är 400 kr, för familjemedlem 100 kr (du måste vara boende på samma adress som en huvudmedlem) och för stödmedlem (klubbsupporter) 100 kr. Märk inbetalningen med ditt namn.

Är du ny medlem i klubben så skicka också e-post till vår kassör tina@calmarekk.se med information om att du betalat in, ditt namn, adress, telefonnummer, e-post och vilken ras/raser du har.

2018-12-19 14:20